Action project on VU University Amsterdam website

23.04.2014 - Start FP7-ACTION project (Aggression in Children: Unraveling gene-environment interplay to inform treatment and intervention strategies in children)

Op 1 juni 2014 gaat het FP7-ACTION project (Aggression in Children: Unraveling gene-environment interplay to inform Treatment and InterventION strategies) van start. De afdelingen Biologische Psychologie (Dorret Boomsma en Meike Bartels) en Ontwikkelingspedagogiek (Catrin Finkenauer) hebben samen met 9 wetenschappelijke partners en 2 SME’s, uit Europa, Australië en de VS, een consortium gevormd om de oorzaken van verschillen in externaliserende gedragsproblemen, waaronder agressie, bij kinderen in kaart te brengen.

Externaliserende gedragproblemen komen veel voor en ontstaan vaak in de vroege kinderjaren. Kinderen zelf lijden onder deze problematiek, ze worden uitgesloten, gestraft en hebben problemen op school. Maar ook de slachtoffers en gezinsomgeving (ouders, broertjes en zusjes) en de bredere omgeving zoals klasgenoten en leraren hebben hiermee te maken. Slechts een klein aantal kinderen reageert goed op huidige preventie en interventie methoden. Binnen ACTION zullen longitudinale gegevens van 7 grote Europese studies bij kinderen en adolescenten worden geïntegreerd om het verloop en de oorzaken van verschillen in kaart te brengen. De bestaande gegevens zullen worden aangevuld met epigenetische en metabole profielen. Met een budget van ongeveer 6 miljoen euro gaan de onderzoekers de komende 5 jaar opheldering verschaffen over het complexe samenspel van genen en omgeving. Door het samenbrengen van de interdisciplinaire resultaten zal een overkoepelend theoretisch model van risico- en protectieve factoren worden gebouwd. Dit model wordt vervolgens gebruikt om een nieuw risico- beoordelingssysteem te ontwikkelen ter ondersteuning van gerichtere interventies waarbij meer rekening gehouden kan worden met de verschillen tussen kinderen.

 

Online source: http://www.psy.vu.nl/nl/nieuws-agenda